Vernis dient ter bescherming van de oorspronkelijke verflaag aangebracht te worden, door de jaren heen echter treed er een vergeling op van de natuurlijke harsen die in de vernis zitten. De vernis geeft dan dikwijls ook geen goede bescherming meer en moet dan vervangen worden.

Dit schilderij van de meester Nicolaas Roosenboom ziet u in 3 fasen van reiniging. Geheel links; ontdaan van oppervlakte vuil en vernis, in het midden; ontdaan van oppervlakte vuil en aan de rechterzijde met het vuil en de vergeelde vernis van ongeveer 50 jaar niet reinigen erop.
Roosenboom vuil
 
Roosenboom schoon
O. Eerelman vuil O. Eerelman schoon
P. Mondriaan vuil P. Mondriaan schoon
W. Verschuur vuil W. Verschuur schoon